O NÁS

Doing Business
Deciding Business

O česko-mexické obchodní komoře

Česko-mexická obchodní komora je agentura k posílení kulturně-obchodních vztahů mezi Mexikem a Českou republikou. Jsme členská organizace fungující jako bilaterální obchodní komora mezi oběma zeměmi.

 • Zastupujeme české a mexické podnikatele, jakož i firmy hledající kvalitu a efektivitu v oblastech své působnosti.
 • Podporujeme silné a dlouhodobé vztahy mezi našimi členy a ostatní podnikatelskou sférou.
 • Jsme platforma, ve které se podnikatelé, politici, akademici, diplomaté a nevládní organizace obou zemí mohou setkávat a vytváříme ideální prostředí pro podporu a klidný průběh obchodních příležitostí.

V Česko-mexické obchodní komoře pracujeme pro naše členy, kteří jsou českými nebo mexickými podnikatelskými subjekty a nacházejí se na samém vrcholu našeho organizačního schematu.

Naše mise

Naší misí je budování pověsti Mexika jako spolehlivého strategického partnera s vysokou přidanou hodnotou obchodních a výrobních příležitostí. Zvyšujeme příliv přímých zahraničních investic do intenzivní ekonomické aktivity v Mexiku, a to včetně odvětví výzkumu a vývoje. Zajišťujeme měřitelné zlepšení obchodní bilance Mexika s důrazem na inovativní společnosti a odvětví s vysokou komparativní výhodu.

Obchodní zastoupení vaší společnosti prostřednictvím organizace s pevnou komerční bází, kterou je Česko-mexická obchodní komora, vám umožní úspěšně vstoupit na nové trhy. Rozsáhlé znalosti a sítě naší organizace vám usnadní dosažení vašich cílů v mezinárodním měřítku.

V Česko-mexické obchodní komoře vám pomůžeme vytvořit solidní obchodní vazby mezi oběma zeměmi spolu s rozvojem komerčních aktivit a odpovídající přidanou hodnotou pro dosažení nejlepších výsledků a vysoké úrovně konkurenceschopnosti v zahraničí.

O NÁS

Česko-mexická obchodní komora je agentura k posílení kulturně-obchodních vztahů mezi Mexikem a Českou republikou. Jsme členská organizace fungující jako bilaterální obchodní komora mezi oběma zeměmi.

 

Doing Business
 • Zastupujeme české a mexické podnikatele, jakož i firmy hledající kvalitu a efektivitu v oblastech své působnosti.
 • Podporujeme silné a dlouhodobé vztahy mezi našimi členy a ostatní podnikatelskou sférou.
 • Jsme platforma, ve které se podnikatelé, politici, akademici, diplomaté a nevládní organizace obou zemí mohou setkávat a vytváříme ideální prostředí pro podporu a klidný průběh obchodních příležitostí.

V Česko-mexické obchodní komoře pracujeme pro naše členy, kteří jsou českými nebo mexickými podnikatelskými subjekty a nacházejí se na samém vrcholu našeho organizačního schematu.

Naše mise

Naší misí je budování pověsti Mexika jako spolehlivého strategického partnera s vysokou přidanou hodnotou obchodních a výrobních příležitostí. Zvyšujeme příliv přímých zahraničních investic do intenzivní ekonomické aktivity v Mexiku, a to včetně odvětví výzkumu a vývoje. Zajišťujeme měřitelné zlepšení obchodní bilance Mexika s důrazem na inovativní společnosti a odvětví s vysokou komparativní výhodu.

Deciding Business

Obchodní zastoupení vaší společnosti prostřednictvím organizace s pevnou komerční bází, kterou je Česko-mexická obchodní komora, vám umožní úspěšně vstoupit na nové trhy. Rozsáhlé znalosti a sítě naší organizace vám usnadní dosažení vašich cílů v mezinárodním měřítku.

V Česko-mexické obchodní komoře vám pomůžeme vytvořit solidní obchodní vazby mezi oběma zeměmi spolu s rozvojem komerčních aktivit a odpovídající přidanou hodnotou pro dosažení nejlepších výsledků a vysoké úrovně konkurenceschopnosti v zahraničí.

Co pro Vás můžeme udělat.

Poradenství a informační služby

Poradenství

Poskytujeme na míru řešené poradenské služby v široké škále témat, které vám pomohou uspět v globální ekonomice. Naším cílem je ušetřit váš čas, náklady a snižovat nevyhnutelná rizika podnikání na zámořských trzích.

S potěšením vám zajistíme následující dokumenty a informace:

 • Obchodní zprávy o realizaci obchodu společnostmi registrovanými v České republice a Mexiku
 • Informace o českém a mexickém podnikatelském prostředí a zajištění B2B setkání
 • Seznam společností podle kategorie výrobků
 • Informace o zahájení podnikání v dané zemi
 • Zákony a předpisy vztahující se k jednotlivým kategoriím produktů
 • Import a export dat dle jednotlivých kategorií produktů
 • Organizace návštěv podnikatelských delegací přicházejících do České republiky
 • Pořádání odborných konferencí a seminářů
  (některé z těchto služeb mohou být zpoplatněny v závislosti na typu členství, přičemž pro všechny nečleny komory jsou všechny zpoplatněny)..

Média a komunikace

Nabízíme vám zajímavé možnosti, jak propagovat vaší společnost a její služby či produkty na našich webových stránkách, profilech na sociálních sítích, námi organizovaných akcích a vydávaných publikacích. Členům komory nabízíme výhodné ceny propagace v partnerských magazínech. Dále rádi podpoříme vaše marketingové a reklamní kampaně, případně vám pomůžeme uspořádat veřejné vystoupení či tiskovou konferenci.

Publikace

Pravidelně zveřejňujeme články o Mexiku a České republice v různých světově 

známých časopisech a on-line zpravodajských portálech.

Obchodní a kontaktní informace

Poskytneme vám potřebné informace a kontakty pro rozvoj vašich aktivit v České republice a Mexiku. V případě komplexních projektů se s našimi partnery rádi zapojíme do jejich řešení. Váš profil bude přidán do seznamu členů, což vám umožní navázat nové obchodní kontakty. Členství vám také pomůže zvýšit důvěryhodnost a prestiž u obchodních partnerů.

Veletrhy a výstavy

Pomůžeme vám s účastí vaší společnosti na veletrzích. Optimalizujeme vaše ekonomické náklady utvořením homogenní skupiny společností spravedlivě se dělících o výdaje na nájem, cestu a odpovídající podporu při zastoupení.

Obchodní mise a delegace

Přejete-li si uspořádat cestu obchodní delegace do zahraničí, rádi vám jí pomůžeme zorganizovat – jedná o jednu z našich základních nabízených služeb. Komora bude plně k dispozici při návštěvě mexické delegace v Čechách stejně tak, jako české v Mexiku.

Organizace akcí a událostí

Pomůžeme vám naplánovat a zorganizovat vybrané akce pro vaše obchodní partnery.

Dlouhá tradice obchodu mezi Českou republikou a Mexikem.

Doing-Business

Proč začít podnikat v České republice? – Česká republika je velmi perspektivním a likvidním obchodním partnerem. – Česká republika je členem EU, což zvyšují její důvěryhodnost jako obchodního partnera. Je vnímána jako země se stabilním ekonomickým prostředím a přístupem na trh EU.

Umístění v srdci Evropy

 • Umístěním svého podnikání v České republice si otevřete dveře do všech zemí Evropy. Její poloha ve středu Evropy vám dává nejlepší příležitost začít na geograficky výhodné pozici a snadno dosáhnout jiných trhů pro své podnikání nebo při rozšiřování svého budoucího podnikání.
 • Nižší náklady na nastavení vašeho podnikání při stejné úrovni poskytovaných služeb jako v ostatních zemích EU.
 • Náklady na bydlení v České republice nejsou tak vysoké jako náklady v západní Evropě a nastavení podnikání je o to levnější, zatímco úroveň služeb, infrastruktury a nabízených dovedností jsou porovnatelé.
 • Dlouhá tradice kvalitního vzdělávání a obecně vysoké jazykové dovednosti.
 • Vysoce kvalitní vzdělávání a výzkum, a to zejména v otázkách vědy, techniky a medicíny, s dlouhou akademickou tradici v České republice.

Investice v České republice

Česká republika je jednou z nejúspěšnějších zemích CEE, pokud jde o získávání přímých zahraničních investic. Přes 173.000 českých firem napříč všemi sektory je nyní podporováno zahraničním kapitálem. Podle České národní banky, celková částka ve výši 77,8 miliardy eur v hodnotě PZI byla zaznamenána od roku 1993 (Zdroj: Česká národní banka, 2012).

Zavedení investičních pobídek v roce 1998 podnítilo masivní příliv přímých zahraničních investic do projektů na zelené louce. Vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 a změnami legislativy investičních pobídek dále zvýšily investice. Podle databáze Economist Intelligence Unit, Česká republika soustavně přitahovala vysokou míru přímých zahraničních investic, což potvrzuje silnou přitažlivost země pro zahraniční investory.

Skóre ekonomické svobody v České republice je 72,5, což ji činí 24. nejsvobodnější ekonomikou v Indexu 2015 (zdroj: http://www.heritage.org/index/country/czechrepublic)

Proč začít podnikat v Mexiku?

 • Mexiko je součástí prioritní osy exportní strategie České republiky.
 • Země má tržní potenciál – více jak 100 milionů spotřebitelů.
 • Tato rozvíjející se ekonomika garantuje stabilitu investic a přináší příležitosti pro růst.
 • V současné době má Mexiko podepsáno 12 dohod o volném obchodu celkem se 44 zeměmi.
 • V zemi je inflace na nízkých hodnotách a národní měna, mexické peso, je trvale regulováno v závislosti na pohybu amerického dolaru, eura a jiných stabilních měn.
 • Mexická vláda podporuje a posiluje obchodní vztahy mezi Mexikem a zeměmi EU.
 • V Mexiku je Česká republika vnímána jako mimořádně dobrý a stabilní obchodní partner.
 • Po vstupu do EU se zvýšila důvěryhodnost České republiky jako partnera pro obchodní a hospodářskou spolupráci.
 • Česká republika je vnímána jako partner se stabilním ekonomickým prostředím a výborným přístupem na trhy ostatních zemí EU.
 • Integrace České republiky do Smíšeného výboru EU-Mexika posiluje postavení českých subjektů v případě řešení právních sporů a překonávání obchodních bariér

 Mexico City

Mexiko je vstupní branou do jednoho z nejvýznamnějších trhů.

 • Je součástí největšího ekonomického bloku na světě (NAFTA).
 • Ekonomický potenciál bloku NAFTA je 20 trilionu dolarů.
 • Mexiko podepsalo řadu dohod o volném obchodu, jež umožňují preferenční vstup do 45 zemí s cca 1,2 miliardou obyvatel.
 • Země je ideální platformou pro dosažení hodnoty exportu ve výši dvou třetin globálního HDP.

Mexiko je významnou investiční příležitostí samo o sobě.

 • Obrat přímých zahraničních investic v roce 2013 dosáhl 35 miliard dolarů, tedy více než úroveň zaregistrovaná v roce 2012.

Mexiko je dle publikace poradenské společnosti AT Kearney FDI Confidence Index 2013 celkem 9. z 25. nejatraktivnějších zemí pro investory na celém světě.

 • Dle zmíněné publikace Mexiko mimo jiné předčilo Francii, Japonsko, Polsko, Rusko a Švýcarsko.

Mexiko je konkurenceschopnou destinací.

 • Mexiko vyniká vysokou mírou oborových znalostí. Země vyrábí a vyváží velké množství sofistikovaných produktů.
 • Mexiko se řadí mezi 20 nejvýznamnějších zemí dle hodnocení Harvard Atlas of Economic Complexity.
 • • Index technologické vyspělosti dle OECD z roku 2010 u mexických exportních produktů (3,25) je nejvyšší v Latinské Americe, přičemž překonává Indii (2,61) a Brazílii (2,49)

Mexiko nabízí moderní a špičkovou infrastrukturu.

 • V letech 2013 – 2018 je mexickou federální vládou plánována investice do rozvoje infrastruktury ve výši bezmála 100 miliard dolarů. Tato významná investice je uvedena v oficiálním vládním investičním plánu pro infrastrukturu dopravy a komunikací 2013-2018.
 • 45% této investice bude použito na modernizaci dopravní infrastruktury, 55% pak na modernizaci telekomunikační infrastruktury.

Mexiko nabízí konkurenční náklady v Severní Americe.

 • AlixPartners ‘Manufacturing Index nákladů 2013 Mexiko ohodnotil jako vysoce konkurenceschopnou zemi pokud jde o náklady, překonávajíc tak Čínu nebo Spojené státy s produkty, jakými jsou vyráběné a montované díly, stejně jako spotřební výrobky.
 • Mexiko bylo nejvíce konkurenceschopnou zemí (mezi 33 národy), pokud jde o mzdové náklady na výrobu a poplatky, v souladu s globálním Benchmark Report 2013, který vydal Svaz dánského průmyslu.
 • Mexiko je o 21% konkurenceschopnější než USA v celkových nákladech na podnikání v 19 odvětvích, podle KPMG.

Mexiko má příznivé podnikatelské prostředí.

 • Mexiko je jedním z nejlepších míst pro podnikání v Latinské Americe.
 • Zařadilo se na 48. místo v “Doing Business 2013″ zprávy Světové banky.
 • Investoři potřebují pouze devět dní a šest postupů k založení obchodní společnosti.
 • Mexiko se umístilo nejlépe ve zprávě o globální konkurenceschopnosti 2012-2013.
 • Země vyšplhala o pět pozic, od 58. do 53. místa.
 • Mexiko vyšplhalo o pět pozic v ročence světové konkurenceschopnosti 2013 vypracované IMD.
 • Je to pozice nad zeměmi jako Indie, Brazílie a Rusko.

Mexiko má mladé, talentované a kvalifikované obyvatelstvo.

 • Podle sčítání lidu 2010, Mexiko má 112,3 milionů obyvatel a průměr věku 26 let.
 • Země generuje více než 110.000 inženýrů každý rok.
 • Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (EAP): 50,2 milionů lidí (INEGI, I-2013).
 • V současné době EAP představuje 64% z celkového počtu obyvatel, míra, která zůstane po více než dvě desetiletí.
 • V roce 2025, Mexiko dosáhne nejnižšího index závislosti (děti a starší občané / EAP).
 • Podle Global Leadership Study SHL Group (2012), bude Mexiko největším zdrojem budoucích lídrů.

PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE ČLENEM JEŠTĚ DNES

 

Součástí našeho závazku je neustálá prezentace produktů a služeb našich členů. Prostřednictvím rozličných komunikačních kanálů a za pomoci různých marketingových technik zviditelňujeme vaší společnost v okruhu vašich potenciálních partnerů a klientů. V současné době je nezbytné budovat, rozvíjet a podporovat silné obchodní vztahy se zahraničními zákazníky a potenciálními partnery. Prostřednictvím senátu budete navazovat nové vztahy na konkrétních obchodních jednáních, díky čemuž vytvoříte pevné základy pro budoucí obchodní partnerství.
Našim členům dále poskytujeme specializovaný učební program s vysokou přidanou hodnotou ve formě seminářů, jehož prostřednictvím jsou informováni o aktuálních problémech a událostech na českém a mexickém trhu, s cílem zvýšit výkonnost a potenciál podnikání v zahraničí.

V Česko-mexické obchodní komoře

ZASTUPUJEME

Obchodní zastoupení vaší společnosti prostřednictvím organizace s pevnou komerční bází, kterou je Česko-mexická obchodní komora, vám umožní úspěšně vstoupit na nové trhy. Rozsáhlé znalosti a sítě naší organizace vám usnadní dosažení vašich cílů v mezinárodním měřítku.

PODPORUJEME

Součástí našeho závazku je neustálá prezentace produktů a služeb našich členů. Prostřednictvím rozličných komunikačních kanálů a za pomoci různých marketingových technik zviditelňujeme vaší společnost v okruhu vašich potenciálních partnerů a klientů.

INTERNETOVÝ ODKAZ

V současné době je nezbytné budovat, rozvíjet a podporovat silné obchodní vztahy se zahraničními zákazníky a potenciálními partnery.
Prostřednictvím senátu budete navazovat nové vztahy na konkrétních obchodních jednáních, díky čemuž vytvoříte pevné základy pro budoucí obchodní partnerství.

ROZVÍJÍME

V Česko-mexické obchodní komoře vám pomůžeme vytvořit solidní obchodní vazby mezi oběma zeměmi spolu s rozvojem komerčních aktivit a odpovídající přidanou hodnotou pro dosažení nejlepších výsledků a vysoké úrovně konkurenceschopnosti v zahraničí.

FORMULÁŘ

Našim členům dále poskytujeme specializovaný učební program s vysokou přidanou hodnotou ve formě seminářů, jehož prostřednictvím jsou informováni o aktuálních problémech a událostech na českém a mexickém trhu, s cílem zvýšit výkonnost a potenciál podnikání v zahraničí.


Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/www/autoprep:/usr/share/pear:/usr/share/php:/www/mexicanchamber.cz:/php_sess_data/mexicanchamber.cz:/www/mexicanchamber.cz-tmpdir:/var/www/web5/mexicanchamber.cz:/var/www/web2/mexicanchamber.cz) in /www/mexicanchamber.cz/mexicanchamber.cz/wp-includes/functions.php on line 2119