Česko-Mexická Obchodní Komora pořádá:

 MEXICKÝ DIPLOMATICKÝ VEČER.

 Událost, která proběhne pod záštitou předsedy Asociace krajů ČR –

pana MICHALA HAŠKA.

 Cílem večera bude prohloubení a utužení vzájemných obchodních a hospodářských vztahů mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými.

 Slavnostní večer proběhne v úterý 8. 10. 2013 v 19:30 v Aureole

City Tower, 27. patro, Hvězdova 1716/2b, Praha 4